Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Firlej  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Firlej

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Firlej.

Mapa Geoportal Firlej
Mapa z granicą gminy Firlej

Dane urzędu

Urząd Gminy Firlejul. Rynek 1Firlej, 21-136

Tel: 81 8575041

Fax: 81 8575081

E-mail: sekretariat@firlej.pl

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Firlej: 0608032

Witryna: www.firlej.pl

Władze lokalne: Wójt Grzegorz Piotr SIWEKsekretariat@firlej.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Firleja

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Firlej to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Firlej na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Firleja, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Firleja, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Firleja

Gmina Firlej w liczbach

Powierzchnia gminy Firlej*

126 km2

1009 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Firlej*

5 840 mieszkańców

1603 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Firlej*

46 mieszkańców na km2

1675 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Firlej

Geoportal Firlej prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Firlej, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Firlej.

Dostęp do danych Geoportalu Firlej

Jak powstał Geoportal gminy Firlej?

Geoportal Firlej powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Firlej, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Firlej.

Geoportal Firlej umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Firlej oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Firlej, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Firlej

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Firlej?

Informacje na Geoportalu Firlej

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Firlej?

Korzyści z Geoportalu Firlej

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Firlej?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Firlej.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Firlej łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Firleju. W zależności od wybranej kompozycji mapy Firleja zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Firlej, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Firlej oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Firlej. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Firleja możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Firleja. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Firlej. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Firlej.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Firleju.

  Geoportal gminy Firlej posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Firlej. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Firleju sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Firlej przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Firleju.

  W Geoportalu Firlej przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Firlej. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Firleju. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Firlej zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Firlej, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Firlej oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Firlej.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Firlej. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Firlej są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Firlej podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Firlej.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Firleju. W Geoportalu gminy Firlej udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Firleju wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Firlej.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Firlej. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Firlej.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Firlej, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Firlej. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Firlej.

 • Zabytki w gminie Firlej

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Firlej. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Firlej oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Firlej.

 • Informacje o wyborach w gminie Firlej

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Firlej. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Firlej i wiele istotnych informacji.

Geoportal Firlej dla mieszkańców

Geoportal Firlej jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Firlej. Na mapie Firleja sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Firlej mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Firlej. Korzystając z map Geoportalu gminy Firlej w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Firlej są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Firlej dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Firlej dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować